راه اندازی سیستم CRM

راه اندازی سیستم CRM

راه‌اندازی CRM (مدیریت رابطه با مشتری) برای هر سازمانی بستگی به نوع کسب‌وکار و نیازهای خاص آن دارد، اما در کل می‌توان به چند مرحله کلی نیاز دارید: