تهیه بوم کسب وکار

بوم کسب و کار به معنی نقشه و راهبرد کسب و کار است. تهیه بوم کسب و کار به کمک ابزارها و فرایندهایی انجام می شود که شامل بررسی بازار، تحلیل رقبا، تحلیل SWOT، تحلیل PEST و غیره است. در این فرایند، اطلاعاتی درباره محصول یا خدمات ارائه شده، بازار هدف، رقبا، محیط خارجی و… ادامه خواندن تهیه بوم کسب وکار