کارت ویزیت هوشمند

قرار دارد که می‌توان از آن برای دسترسی به اطلاعات شخصی و تماس با صاحب کارت استفاده کرد.با QR کارت ویزیت هوشمند، نوعی کارت ویزیت است که بر روی آن یک کد با یک دستگاه همراه، به سرعت و بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات دسترسی پیدا کنند. QR استفاده از کارت ویزیت هوشمند، کاربران… ادامه خواندن کارت ویزیت هوشمند